Ochrana osobních údajů

Úvod do ochrany osobních údajů

Ve světě, kde technologie ovlivňují každý aspekt našeho života, je ochrana osobních údajů stále důležitější. Naše společnost Medaprex Masážní Salóny klade velký důraz na ochranu osobních údajů našich klientů. Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje a zaručujeme, že budou zpracovávány transparentně a v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento dokument vám poskytuje podrobné informace o tom, jak sbíráme, používáme a chráníme vaše osobní údaje, jaké máte práva a jak je můžete uplatnit.

Zásady zpracování osobních údajů

Základními zásadami, kterými se řídíme při zpracování vašich údajů, jsou zákonnost, spravedlnost a transparentnost. Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nutné pro poskytování našich služeb a informací o masážích či masážních salónech. Všechny osobní informace jsou zpracovávány s nejvyšší pečlivostí a jsou řádně zabezpečeny proti neoprávněným přístupům. V tomto dokumentu objasňujeme, jaké údaje shromažďujeme, pro jaké účely a jak dlouho je budeme uchovávat.

Práva subjektů údajů

Jako subjekty údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na jejich opravu či vymazání, právo na omezení zpracování a právo vznést námitky proti zpracování. Kromě toho máte právo na přenositelnost údajů a v případě, že dojde ke zpracování na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zde podrobně rozebíráme každé z těchto práv, vysvětlujeme, jak je můžete uplatňovat a co to pro vás znamená.

Kontakt na správce údajů

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho správce údajů. Kontaktní informace jsou následující: Kamila Veselá, Středoškolská 1579/2, 370 01 České Budějovice, Česká republika. E-mail: [email protected]. Na vaše dotazy a případné požadavky odpovíme v co nejkratším možném termínu a poskytneme vám veškerou potřebnou asistenci.