Obchodní podmínky

Úvod

Vítejte na webových stránkách Medaprex Masážní Salóny. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem webu, paní Kamilou Veselou, se sídlem Středoškolská 1579/2, 370 01 České Budějovice, Česká republika, a uživateli této internetové prezentace. Obchodní podmínky jsou přístupné a k dispozici pro všechny uživatele a je na jejich zodpovědnosti se s nimi seznámit ještě před využíváním služeb stránky. Užíváním jakékoli části webu nebo kterýchkoli služeb na něm prezentovaných, uživatelé vstupují do smluvního vztahu s provozovatelem a vyjadřují souhlas s těmito podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo těchto podmínek kdykoli změnit nebo aktualizovat.

Služby a registrace

Provozovatel webu představuje platformu, na které se prezentují různé masážní salóny a poskytuje informace o službách v oblasti masáží. Uživatelé mají možnost prostřednictvím platformy vyhledávat a rezervovat služby masážních salónů. Pro plné využití některých funkcí je možné, že bude vyžadována registrace uživatele. V takovém případě se uživatel zavazuje poskytnout pravdivé a aktuální informace o své osobě. Provozovatel webu se zavazuje zacházet s osobními daty v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Práva a povinnosti uživatelů

Uživatelé jsou povinni užívat webové stránky způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a všeobecně platnými etickými a mravními zásadami. Je jim zakázáno přístup ke službám prostřednictvím robotů, botů nebo jiných automatizovaných systémů bez výslovného svolení provozovatele. Veškerý obsah a data na stránkách jsou chráněny autorským právem a jejich kopírování nebo šíření bez souhlasu provozovatele je zakázáno. Uživatelé jsou dále zodpovědní za zachování důvěrnosti svých přihlašovacích údajů a za veškerou činnost, která je vykonána pod jejich uživatelským účtem.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od okamžiku jejich publikace na webových stránkách salon-medaprex.cz. V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se prosím neváhejte obrátit na provozovatele služby, paní Kamilu Veselou, na e-mail: [email protected], nebo poštovní adresu uvedenou v tomto dokumentu. Každá změna obchodních podmínek bude včas oznámena na této stránce. V případě, že kterákoli část těchto obchodních podmínek bude prohlášena za neplatnou nebo nevymahatelnou, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících částí.

Kontaktní informace provozovatele: Kamila Veselá Středoškolská 1579/2 370 01 České Budějovice Česká republika E-mail: [email protected]