Co by mělo umět 3 měsíční miminko?

Co by mělo umět 3 měsíční miminko?

Očekávaný vývoj fyzických dovedností

Ahoj, jsem Eliška a ráda bych s tebou probrala, co vše by mělo umět 3 měsíční miminko. Když se podíváme na fyzický vývoj, můžeme si všimnout několika klíčových momentů.

Především, v tomto věku se váš malý poklad začíná více hýbat. Rozkoukává se do světa a začíná se otáčet ze strany na stranu. Může ještě překvapit, když otočí hlavu a uvidí své ruce. Tyto drobné pokroky vypadají možná nepatrně, ale vlastně mají velký význam pro další motorický vývoj vašeho miminka.

Jak pomoci s rozvojem motorických dovedností?

Není to jen o tom, co by mělo umět 3 měsíční miminko, ale také o tom, jak mu můžete pomoci s jeho vývojem. Je důležité trávit spoustu času na hrací dekě. Tato jednoduchá aktivita zlepšuje koordinaci očí a rukou, zpevňuje svaly krku a zvyšuje celkovou obratnost. Pravidelné cvičení na hrací dekě také podporuje správný vývoj tělesného postavení a pohybových vzorců.

V tomto období můžete začít s lehkým cvičením bříška. To podporuje rozvoj svalů zád a krku a připravuje miminko na plazení. Cvičení bříška může zahrnovat lehké otáčení z bříška na záda a naopak.

Vývoj dovedností komunikace

3 měsíční miminko začíná také vyvíjet sociálně-komunikační schopnosti. Budou vás sledovat očima, reagovat na vaše emoce a vydávat první zvuky. Tyto aktivity jsou prvními kroky k rozvoji dovedností potřebných pro mluvení.

Miminko se také naučí ignorovat nepodstatné zvuky a soustředit se na ty relevantní, jako je hlas rodiče. Děti v tomto věku začínají také vykazovat základní reakce na sociální interakce, jako je například upřené pohledy a oční kontakt. Tyto dovednosti jsou klíčové pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností.

Jak podporovat dovednosti komunikace?

Podpora komunikace a interakce je v tomto období velmi důležitá. Mluvte s miminkem tak často, jak jen můžete. Předčítejte mu příběhy, zpívejte mu ukolébavky nebo mluvte s ním o každodenních činnostech.

Vydržte s očním kontaktem během krmení a přebalování. Povídejte si s ním, ukázejte mu různé předměty a popisujte, co děláte. Tímto povídáním mu pomáháte pochopit, jak mluvené slovo odpovídá různým objektům a činnostem v reálném světě.

Rozvoj sociálních a emočních dovedností

V tomto věku začínají děti rozvíjet základní sociální a emoční dovednosti. Začínají rozlišovat známé tváře od cizích, reagovat na sociální signály a vyjadřovat základní emoce jako radost a smutek.

Pamatujte, že každé dítě je jedinečné a vývojové milníky mohou představovat pouze obecné vodítko. Některé děti mohou tyto dovednosti získat dříve, jiné později. Pokud máte obavy z pokroku vašeho dítěte, neváhejte se obrátit na odborníka.

Jak podporovat emoční a sociální dovednosti?

Podpora emocionálního a sociálního vývoje je klíčová. Záchvaty smíchu a úsměvy jsou pro ně nejen zábavné, ale také jim pomáhají naučit se vyjadřovat své pocity. Být citlivý na potřeby vašeho dítěte a reagovat na ně také pomáhá budovat důvěru a pocit bezpečí.

Rovněž je důležité podporovat sociální interakci s ostatními lidmi. Nechte je prožít zkušenosti s novými lidmi a novými prostředími. To jim pomůže rozvíjet sociální dovednosti a adaptabilitu.

Vývoj smyslů a poznávání

V tomto věku je vývoj smyslů a poznávání miminka také rychlý. Začínají rozlišovat různé zvuky, barvy a tvary. Začínají také rozumět základním příčinným souvislostem, jako je například to, že pokud upustí hračku, pádne dolů.

Miminka také začínají rozumět konceptu trvalosti objektu. To znamená, že pokud se něco schová, neznamená to, že to přestalo existovat.

Jak podporovat vývoj smyslů a poznávání?

Různé hry a hračky mohou pomoci podpořit vývoj smyslů a poznání. Pomáhají rozvíjet zrak, sluch, hmat a další smysly. Také mohou pomoci rozvíjet základní dovednosti, jako je příčinný vztah a trvalost objektu.

Zároveň je důležité zahrnout rutinní činnosti a strukturu do dítěte. To jim pomůže rozvíjet pochopení času a sekvencování. Můžete také zahrnout pomůcky, které podporují rozvoj řešení problémů, jako jsou jednoduché skládačky a hračky, které podporují manipulaci s předměty.